Zarządzanie nieruchomościami

Usługa zarządzania nieruchomością uzależniona jest od indywidualnych, charakterystycznych cech nieruchomości oraz wymagań stawianych przez Klienta. Realizujemy nasze usługi w zakresie zwykłego zarządu nieruchomości, swoją działalnością utrzymujemy nieruchomość w stanie nie pogorszonym ponad granice normalnego zużycia oraz stopniowo i systematycznie podnosimy jej standard. Wszelkie prawa i obowiązki stron określane są w umowie o zarząd nieruchomością.

Notatnik