Wycena nieruchomości

Wykonujemy wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych (działki budowlane, domy jednorodzinne), nieruchomości lokalowych (mieszkania, lokale użytkowe) oraz nieruchomości komercyjnych dla celów ustalenia ceny sprzedaży, kupna lub zamiany nieruchomości oraz zabezpieczenia kredytów. Klient otrzymuje operat szacunkowy – pisemną opinię o wartości nieruchomości czyli ceny nieruchomości możliwej do uzyskania na rynku.

Notatnik